Imate neka pitanja? Samo nas pozovite: +381 (0) 62 1235412

idfilters@gmail.com

ISO 16890 zamena za EN779

ISO 16890 zamena za EN779:2012


ISO 1689 je novi globalni standard za testiranje i klasifikaciju filtera za vazduh koji je zamenio dosadašnji EN779:2012 standard. Novi ISO 16890 standard objavljen je u decembru 2016. godine i značajno je promenio način na koji se filteri za vazduh procenjuju i klasifikuju.

Zbog čega novi standard za filtriranje ISO 16890?

Novi ISO 16890 metod testiranja pomera fokus sa efikasnosti same filtracije na klasifikaciju veličina čestica materije (eng. particulate matter ili PM), i samim tim predstavlja mnogo realističniji metod od teoretskog metoda koji nudi EN779:2012 standard.

šta je različito?

Ovo znači da se prema novom ISO 16890 standardu efikasnost filtera određuje na osnovu različitih klasa veličina čestica – PM1, PM2.5 i PM10 (poznate i kao ePM1, ePM2,5 i ePM10), koje kao parameter procene koriste i Svetska zdravstvena organizacija i ostali autoriteti u ovoj oblasti. Na osnovu ovih parametara korisnicima će biti znatno lakše da odaberu odgovarajući filter za vazduh u skladu sa sopstvenim potrebama.

ISO 16890 – Nova grupna klasifikacija

Novi ISO 16890 standard deli filtere za vazduh u četiri grupe. Preduslov za svaku grupu je da filter zahvata najmanje 50% odgovarajućeg raspona veličina čestica. Na primer, ukoliko filter zahvata više od 50% čestica PM1, on će biti grupisan kao ISO PM1 filter. Dodeljena efikasnost se onda beleži zaokružena u uvećanjima od 5%.

Pored filtera za fine čestice, novi ISO standard uključuje i procenu filtera za grube čestice (eng. ISO Coarse), odnosno filtere koji zahvataju manje od 50% čestica PM10.

Kategorije zagađujućih čestice (prema ISO16890)

Klasifikacija čestica prema ISO 16890 standardu:

ISO ePM1       ePM1, min ≥ 50 (virusi, nano-cestice, izduvni gasovi)

ISO ePM2.5    ePM2.5, min ≥ 50 (bakterije, spore gljivica i buđi, polen, prašina tonera)

ISO ePM10     ePM10, min ≥ 50 (polen, pustinjska prašina)

ISO coarse      ePM10, min ≥ 50 (pesak, dlake)

Zagađujuće čestice svrstane su u kategorije prema veličini: PM10 (0.01mm), PM2.5 (0,0025mm) i PM1 (0.001mm), od kojih su poslednje i najopasnije. Udisanje ovih čestica može imati različit efekat na ljudski organizam.

PM10: Ove čestice imaju aerodinamički prečnik manji od 10 mikrometara. Poznate su kao grube čestice, a proizvode ih industrijski procesi i procesi sagorevanja. U zavisnosti od veličine, ove čestice mogu se zadržati u plućima ljudi.

PM2.5: Ove čestice imaju aerodinamički prečnik manji od 2.5 mikrometara. Poznate su kao fine čestice, a uključuju sekundarne aerosoli i čestice koje nastaju procesom sagorevanja. Ove čestice mogu dospeti sve do plućnih alveola.

PM1: Ove čestice imaju aerodinamički prečnik manji od 0.1 mikrometara. Poznate su kao ultrafine čestice i predstavljaju najopasniju grupu zagađujućih čestica jer prolaze kroz pluća i dospevaju direktno u krvotok, a odatle i u unutrašnje organe.

PM1: Najopasnija vrsta zagađujućih čestica*

PM1 filteri za vazduh pružaju najbolju zaštitu protiv fine prašine. Da podsetimo, što su zagađujuće čestice manje, to su opasnije. Svetska zdravstvena organizacija (SZO) izdala je novo saopštenje u kome upozorava na smrtonosno visoke nivoe zagađenja vazduha u mnogim većim gradovima sveta. SZO smatra da loš kvalitet vazduha ubija milione ljudi širom planete i time preopterećuje zdravstvene ustanove.

Zagađenje vazduha prouzrokovano je visokom koncentracijom PM1 čestica, što izaziva različite vrste zdravstvenih problema, od bezazlenog kašlja pa sve do moždanog ili srčanog udara. SZO smatra da zagađujuće čestice danas predstavljaju najveći ekološki rizik za zdravlje ljudi.

Zagađujuće čestice u vazduhu jedan su od osnovnih vidova njegovog zagađenja, a prouzrokuju ih sagorevanje fosilnih goriva i razni industrijski procesi. Zagađenje vazduha može da nastane i prirodnim putem, npr. kada čestice zemljane prašine dospeju u njega. Zagađujuće čestice u vazduh mogu da dospeju direktno (tzv. primarne čestice ili eng. primary PM), ili se mogu formirati u samoj atmosferi od gasovitih organskih materija kao što su sumpor-dioksid, azotni oksidi, amonijak ili metan (tzv. sekundarne čestice).

Poređenje EN779 i ISO 16890 klasifikacije

Usled različitih mernih jedinica i metoda procene nemoguće je na jednostavan način prevesti klase ISO 16890 standarda u klase EN 779:2012 standarda. Iako standardna tabela još uvek ne postoji, kao vodič nudimo vam sledeću tabelu sa okvirnim vrednostima:

Prednosti ISO 16890 standarda

Kada se uporedi sa standardom EN779 novi standard nudi nekoliko poboljšanja:

  • Jedan globalni internacionalni standard
  • ISO16890 beleži performanse čestica u rasponu od 0.3 pa sve do 10 mikrona
  • Mogu se videti frakcione efikasnosti filtera pre i posle IPA pražnjenja bilo kog elektrostatičkog svojstva
  • Filtere je moguće birati u zavisnosti od njihovih specifičnih performansi, a u skladu sa sopstvenim potrebama

Efekat zagađujućih čestica na ljudski organizam

U donji deo respiratornog sistema dospevaju jedino najsitnije čestice, a to su PM1 čestice. Ove čestice imaju veličinu od 0.01-1 mikrona. Da li će se ove čestice zadržati u organizmu zavisi od njihove veličine i sposobnosti da prođu kroz zidove disajnih puteva.

Različite kategorije zagađujućih čestica različito prodiru u ljudski organizam. Na grafičkom prikazu ispod možete videti koliko duboko različite grupe zagađujućih čestica prodiru u naš organizam i zašto je važno imati PM1 filter.

Značaj čistog vazduha

Svaki put kada udahnemo, vazduh kroz nos ili usta dospeva u dušnik. Dušnik ili traheja je organ u obliku cevi čija prednja strana ima rebrastu površinu usled prstenova od hrskavice.  Oni obezbeđuju da su disajni putevi stalno otvoreni. Dušnik se dalje račva na dve grane koje se zovu bronhije, a one se dalje dele na sve sitnije bronhiole i alveole. U plućnim alveolama kiseonik koji smo udahnuli prelazi u krv, a ona ga dalje prenosi do tkiva i organa.

Kada je vazduh zagađen, štetne čestice zajedno sa kiseonikom dospevaju u bronhije, a onda i u krvotok. Ovo predstavlja rizik za zdravlje jer može dovesti do srčanih i drugih oboljenja.

Translate »
062 123 54 12